NEWS AND UPDATE

techniques-for-efficient-office-space-management-01

เทคนิคการบริหารพื้นที่สำนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จ หนึ่งในทรัพยากรที่สำคัญที่สุดสำหรับธุรกิจคือ “พื้นที่สำนักงาน” การจัดการพื้นที่อย่างชาญฉลาด ไม่เพียงช่วยลดต้นทุน แต่ยังส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน ขวัญกำลังใจของพนักงาน และภาพลักษณ์ขององค์กรอีกด้วย

ภาพรวมของความสำคัญในการบริหารพื้นที่สำนักงาน

การบริหารพื้นที่สำนักงานให้เช่าที่มีประสิทธิภาพสามารถเพิ่มความพึงพอใจของพนักงานต่อสภาพแวดล้อมในการ ช่วยส่งเสริมความร่วมมือในการทำงานของพนักงาน และช่วยเพิ่มผลผลิตของงานได้

บทความนี้มีเป้าหมายเพื่อให้ความรู้และเทคนิคการบริหารเช่าพื้นที่สำนักงานให้มีประสิทธิภาพ โดยการให้ข้อมูลและเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับผู้บริหารที่ต้องการจัดการพื้นที่ เพื่อช่วยให้ธุรกิจของคุณบรรลุเป้าหมาย

วิเคราะห์พื้นที่สำนักงาน

 1. การใช้พื้นที่ปัจจุบัน
  สามารถวิเคราะห์ได้โดยการเริ่มทำแผนผังการจัดพื้นที่ ตรวจสอบการใช้พื้นที่ว่าใช้งานอย่างคุ้มค่าหรือไม่ ระบุพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ และวิเคราะห์รูปแบบการทำงานว่าเหมาะสมกับพื้นที่เช่าสำนักงานหรือไม่
 2. ประเมินความต้องการในอนาคต
  การประเมินความต้องการในอนาคต  คาดการณ์การเติบโตของธุรกิจ ประเมินจำนวนพนักงานที่จะเพิ่มขึ้น เพื่อให้สามารถวางแผนการใช้พื้นที่ออฟฟิศให้เช่าได้อย่างเหมาะสม

วางโครงสร้างพื้นที่ที่เหมาะสม

 1. ใช้พื้นที่ในแบบที่สามารถปรับเปลี่ยนได้
  มองหาเช่าพื้นที่ออฟฟิศที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ เน้นพื้นที่แบบ open plan ใช้เฟอร์นิเจอร์เป็นตัวกั้นสัดส่วนต่าง ๆ จะช่วยให้สามารถปรับการใช้พื้นที่ที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต
 2. ใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
  ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยดำเนินงานเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกลดเวลาและความซับซ้อนในการดำเนินงาน เช่น ระบบประชุมทางไกลเสมือนจริง ระบบกล้องวงจรปิด ระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

เลือกและจัดหาเฟอร์นิเจอร์ที่เหมาะสม

เลือกเฟอร์นิเจอร์ที่สามารถใช้งานได้จริงและคำนึงถึงความสะดวกสบายและสุขภาพของพนักงาน เช่น เก้าอี้ที่เหมาะกับสรีระ โต๊ะทำงานที่มีขนาดเหมาะสม นอกจากนี้ยังควรเลือกเฟอร์นิเจอร์ที่ช่วยประหยัดพื้นที่และมีความทนทาน

บริหารพื้นที่เพื่อการสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ

 1. วางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการทำงานร่วมกัน จัดพื้นที่ที่ส่งเสริมการสื่อสารและเหมาะสำหรับการ brainstorming
 2. สร้างมุมทำงานส่วนตัวที่มีความสงบเพื่อช่วยสำหรับงานที่ต้องการใช้สมาธิ
 3. ใช้เครื่องมือสื่อสารที่ทันสมัย เช่น ระบบวิดีโอคอล หรือแพลตฟอร์มการทำงานออนไลน์
 4. สร้างระบบการทำงานทีมงานออนไลน์ เช่น การใช้โปรแกรม project management tools หรือ cloud-based platform

บริหารศูนย์สำนักงานให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 1. การใช้เทคโนโลยีและวิธีการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น การใช้เครื่องมือสำหรับการลดการใช้กระดาษ ใช้ระบบไฟ LED และมีระบบการคัดแยกขยะ
 2. การสร้างมาตรฐานสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น การใช้วัสดุที่มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รณรงค์ให้พนักงานประหยัดพลังงานและเลือกใช้วัสดุรีไซเคิล จัดกิจกรรมส่งเสริมสิ่งแวดล้อม

การบริหารเช่าพื้นที่อาคารสำนักงานอย่างมีประสิทธิภาพเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการทำงานของพนักงาน หากคุณกำลังมองหาพื้นที่ให้เช่าออฟฟิศที่ได้รับการออกแบบอย่างมีประสิทธิภาพบนทำเลที่มีศักยภาพย่านรังสิต ที่จะช่วยให้การบริหารพื้นที่สำนักงานของคุณเป็นเรื่องง่าย สามารถศึกษารายละเอียดโครงการ Rangsit Business Park ได้

Scroll to Top